Szesnasta edycja programu odbędzie się 20 marca 2019 r.

Czytaj więcej o programie...      
       
     

Program edukacyjny Dzień Przedsiębiorczości

Cele programu:
 • Pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie
 • Zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych zawodów
 • Pomoc uczniom w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej profesji
 • Włączenie dorosłych w edukację młodzieży
 • Uświadomienie młodym ludziom konieczności dostosowywania się do zmieniających się warunków na rynku pracy
 • Promowanie przedsiębiorczych postaw wśród młodzież

Korzyści dla uczniów uczestniczących w programie:

 • uświadomienie sobie związku między wykształceniem a karierą zawodową
 • znalezienie pomocy w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej
 • możliwość porównania swojego wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością
 • zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą
 • poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży
 • przekonanie się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy
 • zapoznanie się z zagadnieniami etyki w biznesie oraz społecznej odpowiedzialności biznesu

Już po raz ósmy nasza szkoła przystępuje do ogólnopolskiego programu organizowanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości  „Dzień Przedsiębiorczości". Tegoroczna, szesnasta edycja odbędzie się 20 marca 2019 r. Zapraszamy wszystkich chętnych.

Aby przystąpić do programu należy wypełnić i przekazać formularze do p. Milewskiej lub do p. Koronkiewicz (do biblioteki) do 19 marca (wtorek).

 

 

 

Wrażenia uczniów

Udział uczniów naszej szkoły i firm uczestniczących w projekcie w poszczególnych latach: 

 

Rok szkolny 2010/11

31 marca 2011 r.

Rok szkolny 2011/12

22 marca 2012 r.

Rok szkolny 2012/13

17 kwietnia 2013 r.

Rok szkolny 2013/14

2 kwietnia 2014 r.

Rok szkolny 2015/16

20 kwietnia 2016 r.

Liczba uczniów realizujących program

39

257

185

244

324

Liczba klas objętych programem

2

18

18

18

23

Liczba firm i instytucji, w których uczniowie odbyli praktyki

12

122

95

158

229

Zwieńczeniem naszej ciężkiej pracy i zaangażowania uczniów była nagroda otrzymana z rąk Tadeusza Mazowieckiego podczas gali Dnia Przedsiębiorczości, która odbyła się 22 października 2012 r. 

Dzień Przeds. 2012

w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Szkoła otrzymała statuetkę „Najaktywniejsza Szkoła” 2012 roku. Nagrodę tę otrzymują szkoły, które zaangażują w projekt największą liczbę uczniów lub instytucji w danym województwie, w naszym przypadku w województwie warmińsko-mazurskim (rywalizowało ze sobą 35 szkół).  

 

2012         *          2013          *         2014        *            2015         *          2016

2017                 2018           *

Zachęcamy również do udziału w ogólnopolskim konkursie Jak Dzień przedsiębiorczości wpłynął na moje decyzje zawodowe? Laureaci zostaną nagrodzeni i zaproszeni wraz z opiekunami na uroczystą Galę Przedsiębiorczości. Regulamin konkursu dla uczniów
 
Szkolnymi koordynatorami Dnia przedsiebiorczości są p. Marta Milewskia oraz p. Beata Julita Koronkiewicz.

Organizatorem Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
Koordynator programu – Andrzej Pierchała
e-mail: andrzej.pierchala@junior.org.pl  
tel. 502 144 458
324 267 686
http://www.dzien-przedsiebiorczosci.junior.org.pl/
Za organizację Dnia przedsiębiorczości Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie na Najlepszą Inicjatywę Obywatelską Pro Publico Bono w kategorii Inicjatywy Edukacyjne.
(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone