Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, jak ważnym elementem współczesnej edukacji jest odwoływanie się do różnorodnych – nie tylko werbalnych – form przekazu. Stąd coraz częstsze wykorzystywanie w praktyce szkolnej takich narzędzi, jak film czy teatr. Szczególne znaczenie przypisuje się przy tym czynnej roli uczniów w procesie kształcenia, czego wyrazem stały się popularyzowane od niedawna projekty edukacyjne. Świadomi wyzwań nowoczesnej edukacji nauczyciele Zespołu Szkół nr 5 stworzyli projekt kulturalny, który z powodzeniem realizowany jest od dwóch lat.

Urszula Michalak, znana środowisku ełckiemu z działalności koła teatralnego „Słowo – gest – muzyka”, Iwona Możejko, prowadząca koło historyczne „Śladami przeszłości” oraz Agnieszka Strzała, prowadząca DKF „Ekonomiak” podjęły współpracę, która zaowocowała projektem Festiwal Polskiej Sceny. Pomysłodawczyniom projektu zależało na zainicjowaniu takich działań, które wykraczałyby poza standardową ofertę edukacyjną szkoły, a jednocześnie łączyły cele i zamierzenia prowadzonych przez nie kół zainteresowań. Założeniem festiwalu nie jest – jak można by się spodziewać – sprowadzenie młodzieży do przedmiotowej roli odbiorców sztuki teatralno-filmowej, lecz sprowokowanie jej do twórczej aktywności. Poszukując drogi do realizacji tak ambitnego celu, nauczycielki postawiły na atrakcyjność materiału filmowego i teatralnego oraz metodę projektu.

Festiwal filmowo-teatralny ma swój ustalony porządek. W ciągu tygodnia uczniowie Ekonomiaka uczestniczą w projekcjach filmów i/lub spektakli Teatru Telewizji oraz oglądają przedstawienie przygotowane przez uczestników koła „Słowo – gest – muzyka”. Młodzież jest przygotowywana do odbioru obrazów filmowych przez specjalne zajęcia wprowadzające bądź prelekcje. Istotą festiwalu są działania edukacyjne podjęte po projekcji filmów. Uczniowie biorą udział w dyskusji o dziełach, formułują własne sądy, przyglądają się językowi filmu. Zajęcia te są starannie przygotowywane przez nauczycielki zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym. Dobór atrakcyjnych form i metod pracy decyduje o powodzeniu całego przedsięwzięcia – wszak same filmy nie wszystkim muszą się podobać i skłaniać do wyrażania swoich opinii na ich temat.

Dodatkowym atutem festiwalu są zaproszeni do szkoły goście, spotkanie z którymi staje się ważnym elementem odniesień do tematyki imprezy. Jednakże największą atrakcję stanowi zawsze finał festiwalu – rozstrzygnięcie konkursu filmowego, ogłoszonego odpowiednio wcześniej, któremu towarzyszy projekcja etiud nakręconych przez młodzież.

Zasadą festiwalu stała się coroczna zmiana tematu przewodniego. Pierwsza edycja koncentrowała się na problematyce różnorodnych przejawów życia w PRL-u. Tematów do dyskusji dostarczyły młodzieży obejrzane w ciągu tygodnia festiwalowego polskie kroniki filmowe, film Ryszarda Bugajskiego Przesłuchanie, spektakl Teatru TV w reżyserii Natalii Korynckiej-Gruz Inka 1946 oraz sztuka Janusza Głowackiego Kopciuch. Uczniowie przedstawili też swoje wariacje na temat PRL-u, kręcąc krótkie filmiki na konkurs powiatowy W realiach PRL-u – portret wielokrotny okiem kamery. Festiwal uświetnił swą prelekcją gość z OBEP IPN w Białymstoku, Krzysztof Jodczyk.

Tegoroczna edycja festiwalu nosiła tytuł Młodzi w teatrze codzienności. Dla uczniów Ekonomiaka to była wspaniała okazja, żeby zobaczyć wielokrotnie nagradzane polskie dzieła filmowe, które nie dotarły do ełckiego kina. Wszystko co kocham Jacka Borcucha, Wenecja Jana Jakuba Kolskiego i Pręgi Magdaleny Piekorz pozwoliły młodzieży spojrzeć z nowej perspektywy na problemy dorastania, dotyczące kwestii miłości, przyjaźni, osamotnienia, buntu, lęku, maltretowania. Dobór filmów nie był przypadkowy. Nauczycielkom zależało na uwrażliwieniu uczniów na los innych, ukazaniu poprzez obrazy filmowe złożoności świata i ludzkiej natury oraz wpływu historii na losy człowieka. Wybrały filmy trudne, poruszające poważną tematykę, wymagające od widza dojrzałości, bo przecież niewielu młodych ludzi styka się na co dzień z ambitnym kinem. „Młodzieży filmy bardzo się podobały – powiedziała Agnieszka Strzała. – Nie widzieli ich wcześniej i premierowe projekcje spotkały się z ogromnym zainteresowaniem. Uczniowie oceniali nie tylko poziom fabuły, ale też próbowali odwoływać się do szeroko pojętego języka filmu, jak montaż, dobór muzyki, kadrowanie, zdjęcia. Ciekawym zjawiskiem jest umiejętność zauważenia przez uczniów historii kraju rozgrywającej się w tle. Wypowiedzi młodzieży zaskakiwały poprawnością merytoryczną, spostrzegawczością i oryginalnością. Widać tu efekty pracy pozalekcyjnej na kołach zainteresowań”.

Uczestnicy grupy teatralnej przygotowali na festiwal przedstawienie Obudźcie się!!!, którego scenariusz powstał w oparciu o piosenki z musicalu „Metro”, fabułę  filmu Galerianki oraz książkę My, dzieci z dworca zoo. „To przedstawienie było wyzwaniem zarówno dla mnie, jak i młodzieży – powiedziała Urszula Michalak. – Role, w które uczniowie mieli się wcielić, wymagały od nich siły psychicznej, niezwykłej empatii i wrażliwości. Trudno zagrać galeriankę czy narkomana, nie doświadczając ich losów, będąc tylko biernym obserwatorem problemów swoich kolegów i koleżanek”.

Tematyka dojrzewania młodych ludzi i ich problemów była kontynuowana na warsztatach towarzyszących festiwalowi, poprowadzonych przez zespół psychologów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku.

Rangę festiwalu filmowo-teatralnego podniósł konkurs multimedialny, który dzięki wsparciu starosty ełckiego, Krzysztofa Piłata, objął swym zasięgiem szkoły ponadgimnazjalne powiatu ełckiego. Mierząc się z tematem: W teatrze codzienności – młodzież i jej poszukiwania sensu życia, uczestnicy konkursu postawili na humor, absurd, przerysowanie, ale nie zabrakło również głębokiej autorefleksji i powagi. Spośród 15 projektów, różnorodnych pod względem formy i zadziwiających wirtuozerią pomysłów, zostały wyselekcjonowane te najbardziej wyjątkowe: wywołujące lawinę śmiechu, wzruszające lub zmuszające do przemyśleń. Zwyciężczyni konkursu, Monika Woźnicka (nakręciła wraz z Moniką Wierzbicką i Martą Stankiewicz film Wiara czyni cuda) powiedziała: „Kręcenie filmu było dla nas świetną zabawą. Bardzo zaskoczyła nas decyzja komisji, ale przyznajemy, że włożyłyśmy w to dużo pracy. Najgorszym zadaniem był montaż, komputer nie chciał z nami współpracować”.

Do organizacji konkursu Ekonomiak zaprosił Miejską Bibliotekę Publiczną (w której odbył się finał Festiwalu Polskiej Sceny) i Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne „Ełk XXI”. Dzięki temu można było pozyskać większe fundusze na nagrody z budżetu miasta i starostwa powiatowego w ramach małych zleceń. Aparaty fotograficzne, dyski zewnętrzne, mp3 dla każdego laureata – było o co powalczyć.

Szkoła z reguły postrzegana jest jako sztampowa, nudna, przeciętna, powtarzalna. Nauczycielki z Ekonomiaka, przełamując lekcyjną monotonię, postawiły na działanie, eksperyment, konstruktywność i przeżycie. Czy z powodzeniem? Dopytywanie się uczniów i dyrekcji szkoły o trzecią edycję festiwalu niech pozostanie jedynym komentarzem.

Warto dodać, że w przyszłym roku szkolnym warunki do organizacji festiwalu w Zespole Szkół nr 5 znacznie się poprawią – powstaje bowiem sala kinowa z klimatyzacją, zaciemnieniem i dużym ekranem do projekcji filmów.

Iwona Możejko


2 festiwal
 

II POWIATOWY KONKURS MULTIMEDIALNY

W teatrze codzienności – młodzież i jej poszukiwania sensu życia

ROZSTRZYGNIĘTY!

 

Konkurs rozstrzygnięty, laureaci wyłonieni, nagrody rozdane! Mierząc się z tematem: W teatrze codzienności – młodzież i jej poszukiwania sensu życia, uczestnicy konkursu bezceremonialnie pokazali, co im w duszy gra. Ambicje zawodowe, śmiałe marzenia, sportowe dokonania, outsiderski styl życia i poszukiwanie własnego systemu wartości były zagadnieniami najczęściej poruszanymi w pracach konkursowych.

Tegoroczna edycja ujawniła potencjał twórczy młodzieży i jej nieograniczone możliwości wznoszenia się na wyżyny wyobraźni. Humor, absurd, przerysowanie, a z drugiej strony głęboka autorefleksja i zmysł obserwacyjny – to atuty laureatów konkursu. Komisja oceniająca prace stanęła przed nie lada wyzwaniem. Spośród 15 projektów, różnorodnych pod względem formy i zadziwiających wirtuozerią pomysłów, zostały wyselekcjonowane te najbardziej wyjątkowe: wywołujące lawinę śmiechu, wzruszające lub zmuszające do przemyśleń. Komisję konkursową ujęły inwencja autorów, twórcza swoboda, wyzwolona wyobraźnia, wrażliwość na otaczające młodych ludzi problemy.

Pozostaje nam życzyć młodzieży, aby ze zderzenia aspiracji życiowych i twórczych planów na przyszłość z prozą życia zawsze wychodziła obronną ręką i z podniesioną głową.

Oto nazwiska laureatów:

W KATEGORII: FILM

  •  I miejsce – Monika Wierzbicka, Monika Woźnicka, Marta Stankiewicz (ZS nr 5)
  •  II miejsce – Alicja Chodnicka, Edyta Kozikowska, Michał Tarajda (ZS nr 2)
  •  III miejsce – Sebastian Kierklo (ZS nr 5)
  •  wyróżnienie – Monika Pietruszewska, Paulina Mrozowska, Kaja Wawrzyn (ZS nr 5)
  •  wyróżnienie organizatora – Kacper Konarski (ZS nr 5)
  •  wyróżnienie organizatora – Piotr Górecki, Elżbieta Gliniak, Julia Chojnowska (ZS nr 5)

W KATEGORII: KOMIKS

  •  I, II, III miejsce – nie przyznano
  •  wyróżnienie – Irena Dembowska, Marzena Sekścińska (ZS nr 5)
  •  wyróżnienie organizatora – Anita Zambrowska, Angelika Suchocka, Anna Stramowska (ZS nr 5)

 

Koordynatorzy konkursu:

Iwona Możejko

Urszula Michalak

Agnieszka Strzała

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone