współfinansował zadanie „Ełk – poznaję, fotografuję, maluję”, w czasie którego uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 w Ełku mieli możliwość w aktywny i twórczy sposób poznawać nasze piękne i interesujące miasto. Poszczególne etapy działań zaowocowały wyjątkowymi obrazami, ciekawymi plakatami oraz e-katalogiem wzbogaconym filmikami z powstawania obrazów, dźwiękami miasta, mazurską poezją. Grant trwał od kwietnia do listopada 2022 roku i umożliwił ponad 40-osobowej grupie młodzieży uczestniczenie w jednej lub wszystkich propozycjach działań, a były to: warsztaty fotograficzne, malarskie, graficzne, odkrywanie atrakcyjnych miejsc i informacji o Ełku (w czasie wizyty w Muzeum Historycznym w Ełku i spacerów plenerowych), tworzenie plakatów, malowanie obrazów (techniką malowania po numerkach), przygotowanie wystawy. Powstało 17 tematycznych plakatów, z których w ramach konkursu wyłoniono 3 prace nagrodzone i 11 wyróżnionych oraz 17 obrazów. 

17 obrazów i 14 plakatów pokazujących urokliwość i bogatą historię Ełku, które składają się na wystawę eksponujemy po raz pierwszy w Ekonomiaku, czyli w szkole, w której grant był realizowany. Następnie zapraszamy zainteresowane placówki/instytucje do wypożyczania wędrownej wystawy. Można to uzgodnić kontaktując się z biblioteką ZS5 w Ełku. Wszystkie produkty udostępniamy także w wersji cyfrowej poniżej. Zadanie „Ełk – poznaję, fotografuję, maluję” jest współfinansowane ze środków Powiatu Ełckiego.
Serdecznie dziękujemy panu Rafałowi Żytyńcowi, dyrektorowi Muzeum Historycznego w Ełku oraz pani Magdzie Szumskiej i panu Dariuszowi Jurczakowi z Działu Edukacji MHE za przyjęcie nas w muzeum i pomoc w zapoznaniu młodzieży z bogatą historią Ełku i ciekawostkami o naszym mieście. Dziękujemy naszej Dyrekcji za przychylność i aprobatę dla podejmowanych działań oraz paniom Annie Strykowskiej i Agnieszce Strzale za pomoc w organizacji konkursu, panu Andrzejowi Szmurło za warsztaty fotograficzne, panu Michałowi Dobrzyckiemu za pomoc techniczną oraz pani Katarzynie Łapińskiej za pomoc w wydrukach. Dziękujemy także pani Dagmarze i firmie zuty.pl za wspaniałą współpracę i duże rabaty, które umożliwiły stworzenie tak bogatej wystawy obrazów. 

Młodzieży gratulujemy wspaniałych efektów, pięknych prac i zapraszamy do kolejnych wspólnych działań!
Uchylamy rąbka tajemnicy... 
Wielu z Was przychodząc do biblioteki zauważyło „twórczy nieład”. Związane to było z realizacją kilkumiesięcznego projektu pt. „Ełk – poznaję, fotografuję, maluję” współfinansowanego z budżetu Powiatu Ełckiego. Skanując kod QR dowiecie się o jednym z działań, a na wielki finał zapraszamy 30 listopada klasy: 4RP, 4R, 2E, 2L2, 2i2, 2R, z których uczniowie zaangażowali się w realizację działań grantowych. 
W programie: wernisaż, rozstrzygnięcie konkursu na plakat o Ełku oraz zagadki i smakołyki mazurskie. Wszystko odbędzie się na parterze na 5-tej godzinie lekcyjnej.
Obrazy namalowane przez uczniów ZS5 w Ełku w czasie realizacji zadania "Ełk - poznaję, fotografuję, maluję" współfinansowanego z budżetu Powiatu Ełckiego


Plakaty informacyjne stanowią integralną część wirtualnej wystawy. Wykonane przez uczniów ZS5 w Ełku.

(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone