17-02-2016
Filmy zakupione z funduszy Rady Rodziców
filmy RR_02_2016 
Filmy eduacyjne z serii Uwaga życie

Samookaleczenia Samookaleczenia (seria: Uwaga życie!), scen. i reż. Dariusz Fedorowicz, czas: 12’15”

Film pozwala na przyjrzenie się problemowi z różnych punktów widzenia.

Samookaleczanie to umyślne uszkodzenie własnego ciała. Jest efektem autoagresji lub depresji, reakcją na stan przedłużającego się napięcia emocjonalnego, aktów przemocy ze strony innych bądź niskiego poczucia własnej wartości. Może być także zjawiskiem społecznym. Często pojawia się w celu zwrócenia uwagi dorosłych.

Samookaleczanie przynosi cierpiącej osobie szybką, choć chwilową ulgę – złudne poczucie kontroli i poprawę samopoczucia. Co trzecia osoba, która dokonała aktu samoagresji, prawdopodobnie powtórzy go w ciągu roku. Ryzyko popełnienia samobójstwa wzrasta 50-krotnie. Regularne samookaleczanie może stać się nałogiem.

Wybrane wypowiedzi bohaterek filmu:

Jedni robią to dlatego, żeby wyładować swoje emocje, skupić się na czymś innym. Jedni chcą skarcić siebie za jakieś swoje niepowodzenia, a niektórzy robią to ze względu na to, że jest taka moda, po prostu chcą się pokazać, chcą się wyróżnić, zwrócić na siebie uwagę.

Jest to jeden z najszybszych sposobów odreagowywania wszystkiego: stresu, nerwów, kłótni.

Zaczęły wciekać tysiące, miliony zdjęć do Internetu z pociętymi dłońmi, ciałem całym, zapłakane dziewczyny, po prostu straszne takie drastyczne zdjęcia promujące wręcz załamanie i smutek.

Zawsze wiedziałam, że nigdy nie rozwiąże to mego problemu. Ani nie czułam przyjemności i satysfakcji, tylko czułam pewnego rodzaju ulgę, że mogę się na czymś wyżyć wreszcie.


Eutanazja Eutanazja (nie)godna śmierć 

(seria: Uwaga życie!), reż. Renata Zając, czas: 24’11”

więcej o filmie...


 AgresjaAgresja. Słowo jak pięść, (seria: Uwaga życie!), scen. i reż. Tomasz Mucha, Dariusz Fedorowicz, czas: 6’42"oraz 8 minut teorii  7'37"

Nietypowy sposób podejścia do tego zagadnienia, humorystyczne elementy oraz sceneria ringu bokserskiego mogą wzbudzić większe zainteresowanie młodzieży i otwarcie się na prezentowane treści.

Fragment wypowiedzi z filmu niech odda klimat prezentacji tego problemu: … gdyby podejść do tematu od strony biologicznej, powiedziałbym, że agresja sama w sobie nie jest chorobą, jeżeli jednak pozwolimy jej panować nad nami, okaże się bardzo zachłanna na nasze emocje i uczucia pożerając je sukcesywnie. Agresja przenosi się przez kontakt fizyczny, ale także drogą ustną, pisemną, wzrokową i na wiele innych sposobów. Kiedy zostaniemy uderzeni, obrażeni, czy spotka nas jakaś krzywda, agresja łatwo może przedostać się do naszego „myśloobiegu”, a jeżeli napotka korzystne warunki do rozwoju może wzrastać i wydostać się ze swojego żywiciela na zewnątrz. Możliwe także, że przejdzie w mózgu przeobrażenie i zamieni się w lęk, krepujący nas swoją siecią. Narażone są także osoby, których agresja bezpośrednio nie dotyka. Wachlarz możliwych zachowań jest bardzo szeroki.

Czy uświadamiamy sobie, że agresja skazuje nas na śmierć społeczną..?


 3 Love 

3 Love

 

(seria: Uwaga życie!), reż. Agnieszka Smoczyńska, czas: 21’00”

Na płycie jest propozycja konspektu lekcji przeprowadzonej w oparciu o projekcję tego filmu.  Uczniowie rozpoznają osoby, którym można zaufać i nawiązać z nimi przyjaźń, nie poddają się emocjom w kontaktach z nieznajomymi, są świadomi zagrożeń.

To historia wirtualnej znajomości kontynuowanej w realnym życiu, która zakończyła się śmiercią młodej dziewczyny. Została zainspirowana prawdziwym zdarzeniem.


 Kultura osobista Kultura osobista (seria: Uwaga życie!), scen. i reż. Dariusz Fedorowicz, czas: 13’15”

Kultura osobista ma wiele twarzy. To nie tylko „dzień dobry” czy właściwy ubiór. To także właściwe zachowanie w miejscach publicznych. Wszyscy czujemy potrzebę przestrzegania wytyczonych norm. Grzeczność i kultura osobista obecne są we wszystkich sferach naszego życia. Czy tego chcemy czy nie każde zachowanie to dobre i to złe pociąga za sobą określone konsekwencje.

Dr Małgorzata Majewska z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ szuka odpowiedzi na pytania: Jak młodzi ludzie rozumieją kulturę osobistą i jaką funkcję pełni ona w ich życiu? W jaki sposób młodzi ludzie budują swój świat wartości? Jak odnajdują się we wzajemnych relacjach? 

Rozmawiając z młodzieżą o zasadach, nakazach i zakazach usłyszała m.in. wypowiedź: Gdyby nie było grzeczności życie byłoby trudne, bylibyśmy samotni, nie ufalibyśmy nikomu. Czasem bycie chamskim to sposób na akceptację.

Może warto w swojej klasie wywołać rozmowę na te tematy i wspólnie z móodymi rozważyć co to grzeczność, co nam daje, czy opłaca się być w życiu grzecznym? Czy młodzi znają normy postępowania i cel bycia grzecznym? Czy stosowanie form grzecznościowych jest tak istotne jak dawniej?

Szersze informacje o tych filmach na stronie Film Edukacyjny 
(c)2022, Wszelkie Prawa Zastrzeżone