Reaktywacja Szkolnego Koła Teatralnego "Słowo-Gest-Muzyka"... zapisy w bibliotece u p. Urszuli Michalak.

ogloszenie