Powiatowe Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Ełku 

ul. Kajki 8                              

tel.: 87 610 27 47 

 

e-mail: ppp_elk@o2.pl

www: www.ppp.elk.edu.pl

     

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Ełku

ul. Matejki 1

tel.: 87 621 78 78

  e-mail: sekretariat@ckpiu.pl
www: www.ckpiu.pl
     

Powiatowy Urząd Pracy w Ełku

ul. Suwalska 38

tel.: 87 629 02 00

  e-mail: sekretariat@pup.elk.pl
www: www.pup.elk.pl
     

Hufiec Pracy w Ełku

ul. Matejki 1

tel.: 87 610 81 08

  e-mail: hp14-13@ohp.pl
     

Młodzieżowe Centrum Kariery w Ełku 

 ul. Mickiewicza 15   tel.: 87 610 12 50
e-mail: mckelk@ohp.pl
     

Akademickie Biuro Karier w Wyższej Szkole Finansów i Zarzadzania w Białymstoku,

Filia w Ełku

ul. Grunwaldzka 1, 19-300 Ełk

tel.: 87 621 80 98

   e-mail: biuro.karier.elk@wsfiz.edu.pl
www: www.wsfiz.edu.pl
     

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
 

ul. Piłsudskiego 8

tel.: 87 621 23 81

   e-mail: mops-elk@elknet.pl
     

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku
 

ul. Słowackiego 15B

tel.: 087 621 87 50

  e-mail: gops-elk@elknet.pl