21
Aug

Cytat dnia

Cytat dnia

17-10-2014
Niech dobre mysli towarzyszą nam przez cały rok...

Począwszy od dziś podejmujemy nowe wyzwanie.
(-: Zamierzamy zamieszczać inspirujące cytaty na każdy dzień :-)

Cytaty czerpię z książki pt. "365 mysli na dzień dobry. Unialny prezent dla wyjątkowej osoby." Wyboru dokonali: Anna Szczepańska i Daniel Łuka SSP, wyd. Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2014.

8 grudnia:
"Kapitał skromności przynosi zawsze wysokie procenty."
Monteskiusz

7 grudnia:
"Cierpliwość czyni lżejszym to, czemu nie można zaradzić."
Horacy

6 grudnia:
"Wartość ma nie tylko sam podarunek, ale też sposób, w jaki zostaje ofiarowany."
Hans Christian Andersen

5 grudnia:
"Bez cierpienia nie zrozumie się szczęścia."
Fiodor Dostojewski

4 grudnia:
"Wielki człowiek pokazuje swoją wielkość przez sposób, w jaki traktuje maluczkich."
Thomas Carlyle

3 grudnia:
"Kłamią niewolnicy, wolni mówią prawdę."
Seneka

2 grudnia:
"Są ludzie, którzy nie zauważają małego szczęścia, ponieważ daremnie czekają na duże."
Pearl Buck

1 grudnia:
"Nauka to pokarm dla rozumu."
Lew Tołstoj

30 listopada:
"Lubić czytanie - to znaczy godzin nudy, które człowiek miewa w życiu, zmienic na godziny radości."
Monteskiusz

29 listopada:
"Walka z miłosścią to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem."
Stefan Żeromski

28 listopada:
"Miłość to światło, to niebo, to życie!"
Juliusz Słowacki

27 listopada:
"Delikatność i godność wypływa z głębi serca."
Fiodor Dostojewski

26 listopada:
"Praktykumty cierpliwość, nie ćwiczmy w niej innych."
św. Jakub Alberione

25 listopada:
"Sprawiaj innym radość. Zobaczysz wtedy, że radość cieszy."
Friedrich Theodor Vischer

24 listopada:
"Jakże dobrze niebo potrafi z naszych największych przeciwności wyciagać największe pożytki!"
Miguel de Cervantes

23 listopada:
"Kto żyje nadzieją, tańczy nawet bez muzyki."
przysłowie angielskie

22 listopada:
"Muzyka zmywa z duszy pył codziennego życia."
Berthold Auerbach

21 listopada:
"Im człowiek bardziej staje się podobnym do Boga, tym jest szczęśliwszy."
Aleksander Świętochowski

20 listopada:
"Szukajmy w modlitwie tego, co uważamy za niemozliwe dla naszych sił własnych i trwajmy w duchu wiary."
św. Rafał Kalinowski

19 listopada:
"Jak dzień dobrze przeżyty daje dobry sen, tak życie dobrze spędzone daje dobrą śmierć."
Leonardo da Vinci

18 listopada:
"Miłość to ludzka forma boskiej siły."
William Blake

17 listopada:
"Gdyby nie było śmierci, życie nie wydawałoby się nam takie piękne."
Mikołaj Gogol

16 listopada:
"Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucie, pomagać w teraźniejszości pokoleniom przyszłym."
Władysław Reymont

15 listopada:
"Kto czyni cokolwiek dla próżnej chwały, ten jakby wiatrem pychy gasił świecę."
Tomasz á Kempis

14 listopada:
"Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny."
Stanosław Wyspiański

13 listopada:
"Ludzkich postępków nie wyśmiewać, nie opłakwać, nie potępiać, lecz rozumieć."
Baruch Spinoza

12 listopada:
"Trzeba wiele wybaczyć samemu sobie, aby przyzwyczaić się wybaczać innym."
Anatol France

11 listopada:
"Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy."
ks. Piotr Skarga

10 listopada:
"Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polską była! Aby w Polsce - po polsku się myślało!"
kard. Stefan Wyszyński

9 listopada:
"Pokora to brama, przez którą przychodzą do nas Boże łaski."
św. Jan Maria Vianney

8 listopada:
"Nie można być wielkim człowiekiem tanim kosztem."
Honoriusz Balzak

7 listopada:
"Cierpienie uczy nas o własnym istnieniu."
Miquel de Unamuno

6 listopada:
"Cierpienie jest próbą wytrwałości."
św. Rafał Kalinowski

5 listopada:
"Wszystko przemija. Pod wieczór życia pozostaje tylko miłość."
bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

4 listopada:
"Człowiek jest tak długo mądry, jak długo szuka mądrości. Jeżeli mniema, że już ją znalazł, wówczas staje się błaznem."
Talmud

3 listopada:
"Można być świętym z pastorałem w ręku, ale tak samo można nim zostać mając w ręku miotłę."
św. Jan XXIII

2 listopada:
"Nic nie jest bardziej osiągalne dla ducha jak to, co nieskończone."
Novalis

1 listopada:
"Szczęśliwi, którzy mają czyste serce, ponieważ oni będą oglądać Boga."
Ewangelia wg św. Mateusza 5, 8

31 października:
"Miłość jest progiem świata i kto tego progu nie przestąpi, nie wejdzie do krainy życia wiecznego."
Aleksander Świętochowski

30 października:
"Często jedno dobre słowo, szepnięte w swoim czasie, jest niezwykle pożyteczne."
bł. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

29 października:
"Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią."
bł. Jerzy Popiełuszko

28 października:
"Życie jest mostem, przejdź, ale nie budujna nim swojego mieszkania."
św. Katarzyna Sieneńska

27 października:
"Wiara daje odpowiedź na to, gdzie należy szukać źródeł mocy."
św. Edyta Stein

26 października:
"Złość jest chorobą duszy."
Eliza Orzeszkowa

25 października:
"Ludzie stają się dobrzy przez ćwiczenie i praktykowanie dobroci."
Demokryt z Abdery

24 października:

"Życie jest jedną długą lekcją pokory."

James Matthew Barrie

23 października:

"Śmiech bardziej sprzyja rozsądkowi niż martwienie się."

Gotthold Ephraim Lessing 

22 października:
"Pokora jest okiem miłości; miłość więc znajdzie miejsce spotkania, współpracy, jedności i pokoju."
bł. Tymoteusz Giaccardo

21 października:
"Tylko wierność ludziom czyni z nas człowieka."
Tadeusz Kościuszko

20 października:
"To jest prawdziwa dobroć: bez zapłaty czynić dobro."
Iwan Kryłow

19 października:
"Trzeba sobie wzajemnie pomagać: to naturalne prawo."

Jean de La Fontaine

18 października:
"Właściwe stosunki z ludźmi to: gorliwość, ciekawość życia, uczenie się od każdego, kto coś wie i umie."
Leopold Schefer

17 października:
"Nie wolno niczego nie robić tylko dlatego, że nie można zrobić wszystkiego."
Iwan Turgieniew

Zajrzyj również do CYTAT TYGODNIA