22
Jun

17-04-2020
ZWROTY/WYPOŻYCZENIA  KSIĄŻEK W CZERWCU
Prosimy o zwrot książek i rozliczenie się z biblioteką szkolną do 19 czerwca 2020 roku.

W przedsionku szkoły został wystawiony karton, do którego można zwracać książki.

Wypożyczeń na wakacje można dokonywać w czasie dyżurów biblioteki po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania przez dziennik elektroniczny lub rezerwację w internetowej bazie MOL.

Od 1 czerwca 2020 biblioteka dyżuruje w następujących godzinach: 

wtorek 9:00 do 11:00 

środa 9:00 do 12:00 

czwartek 10:00 do 12:00