23
Aug

28-03-2019
Konkurs plastyczny i literacki na temat: „PEJZAŻE MAZURSKIE”.

Towarzystwo Miłośników Ełku zaprasza do udziału w konkursie plastycznym i literackim na temat: „PEJZAŻE MAZURSKIE”. Jedna z kategorii jest skierowana do uczniów szkół średnich.

Techniki plastyczne dowolne. Praca plastyczna nie może być większa nić A-3, a praca fotograficzna nie większa niż A-4.

Prace należy składać do 16.05.2019 w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ełku. Prace mają być opatrzone imieniem, nazwiskiem, adresem, nazwą szkoły oraz nazwiskiem nauczyciela (opiekuna) i numerem tel. kontaktowego.

TME nie zwraca prac, a od momentu ich dostarczenia przechodzą one własność Towarzystwa.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej Gali w ECK-u 12.06.2019 o godz. 16:00

Więcej szczegółów w bibliotece szkolnej.