24
Aug

21-02-2017
Logistyki
Prasa dla logistyków - zapraszamy!
Dzięki uprzejmości redakcji czasopisma Logistyka otrzymaliśmy roczniki 2014, 2015 oraz 2016. Od 2017 rozpoczęliśmy stałą prenumeratę tego pisma. Zapraszamy uczniów i nauczycieli kierunku technik logistyk do wypożyczeń i lektury.