24
Aug

20-02-2017
Otrzymalismy nowy Bbiuletyn IPN
(podwójny numer w nowej szacie graficznej)
a w nim m.i.n sensacje Piotra Szubarczyka (autora pierwszego artykułu w prasie ogólnopolskiej, pierwszej broszury, pierwszej książki i pierwszego biogramu o "Ince") o przechowywanym w naszym Ełku, u rodziny Tymińskich, pamiętniku babci "Inki".