Lokalizator BN

18-09-2016
Aplikacja opiera się na danych zgromadzonych podczas badania stanu czytelnictwa w Polsce...

Biblioteka Narodowa od lat prowadzi badania czytelnictwa. Wynika z nich między innymi, że to, czy ktoś czyta książki lub prasę, korzysta z internetu czy angażuje się w inne praktyki kulturowe, jest mocno związane między innymi z tym, w jakim jest wieku, gdzie mieszka i jakie ma wykształcenie.

Aby ułatwić Ci zrozumienie tego problemu, przygotowaliśmy niniejszą aplikację. Za jej pomocą możesz stworzyć personę, a więc wirtualną osobę, która posiada pewne cechy społeczno-demograficzne. Następnie możesz zobaczyć, jaka jest szansa, że osoba o takich cechach korzysta z internetu, czyta książki lub prasę, czy angażuje się w inne praktyki lekturowe.

Aplikacja opiera się na danych zgromadzonych podczas badania stanu czytelnictwa w Polsce przeprowadzonego przez TNS Polska dla Biblioteki Narodowej w listopadzie 2015 roku metodą CAPI na losowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej obywateli w wieku co najmniej 15. lat.

Kliknij, by stworzyć personę...

źródło: http://lokalizator.bn.org.pl/