24
Aug

27-04-2016
KIERMASZ PODRĘCZNIKÓW

Odpowiadając na prośbę absolwentów uruchomiliśmy kiermasz podręczników.

Na tablicy informacyjnej SU na pierwszym piętrze możecie zamieszczać swoje ogłoszenia.
zamiesc swoje ogloszenie
Osoby spoza Ełku mogą wysyłać do biblioteki swoje ogłoszenia, które (po wydrukowaniu) umieścimy na tablicy (adres e-mail na stronie biblioteki w zakładce kontakt).