26
Jun

13-12-2015
Dziś 34. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.