24
Aug

03-06-2015
Egzemplarze promocyjne WSiP zawodowcom - zapraszamy!
książkipodreczniki zawodowców
Zapraszamy nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów do wypożyczania podręczników do przedmiotów zawodowych.
Otrzymaliśmy od Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych następujące tytuły:
Lp. Tytuł podręcznika Kwalifikacja Podręcznik do nauki zawodu
  Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi E.13.3 technik informatyk
       
  Aplikacje internetowe E.14.3 technik informatyk
       
  Bazy danych i systemy baz danych E.14.2 technik informatyk
       
  Dokumentacja ekonomiczno-finansowa A.22.3 technik handlowiec
       

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw cz.2 A.35.1 technik ekonomista
       

Funkcjonowanie przedsiębiorstw. Podstawy prawa cz.1 A.35.1 technik ekonomista
       

Inwentaryzacja A.36.2 technik ekonomista
technik rachunkowości
       

Język angielski zawodowy w branży ekonomicznej. Zeszyt ćwiczeń   technik ekonomista
       
  Język angielski zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń   technik informatyk
       
  Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej. Zeszyt ćwiczeń
  technik ekonomista
       
  Język niemiecki zawodowy w branży elektronicznej, informatycznej i elektrycznej. Zeszyt ćwiczeń   technik informatyk
       

Kadry i płace A.35.2 technik ekonomista
       
  Konfigurowanie urządzeń sieciowych E.13.2 technik informatyk
       
  Księgowość i kalkulacja cz. 1 i 2 A.36.1 technik ekonomista
technik rachunkowości
       
  Marketing w działalności gospodarczej A.22.1 technik handlowiec
       
  Naprawa komputera osobistego E.12.3 technik informatyk
       

Organizowanie i monitorowanie dystrybucji A.30.3 technik logistyk
       

Organizowanie i monitorowanie procesów magazynowych
A.30.2 technik logistyk
       

Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji
A.30.1 technik logistyk
       
  Organizowanie sprzedaży. Towar jako przedmiot handlu cz. 1 A.18.1 technik handlowiec
sprzedawca
       
  Organizowanie sprzedaży. Organizacja i techniki sprzedaży cz. 2
A.18.1 technik handlowiec
sprzedawca
       
  Planowanie, analiza ekonomiczna i sprawozdawczość A.35.3 technik ekonomista
       
  Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej E.13.1 technik informatyk
       
  Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.1 E.12.1 technik informatyk
       
  Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy cz.2 E.12.1 technik informatyk
       

Sprawozdawczość i analiza finansowa A.36.3 technik ekonomista
technik rachunkowości
       
  Sprzedaż towarów. Obsługa klienta cz.1 A.18.2 technik handlowiec
sprzedawca
       
  Sprzedaż towarów. Zajęcia w pracowni cz.2 A.18.2 technik handlowiec
sprzedawca
       
  Sprzedaż towarów. Zajęcia w pracowni cz.3 A.18.2 technik handlowiec
sprzedawca
       
  Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego E.12.2 technik informatyk
       
  Witryny internetowe E.14.1 technik informatyk
       
  Wprowadzenie do ekonomii   branża ekonomiczna
       
  Zarys statystyki
  branża ekonomiczna
       
  Zarządzanie działalnością handlową A.22.2 technik handlowiec